Killing in the Name bass Tim Commerford

Discussion in 'Zoom B1/B1X Four' started by Adikow, May 14, 2023.

  1. Adikow

    Adikow New Member

    przybliżony dźwięk tim, potrzebny program ToneLib
     

    Attached Files: